Det foreligger trusler om DDOS ransomware-angrep (Rapportert)
  • Prioritet - Kritisk
  • Berører System - Network
  • Det foreligger trusler om DDOS ransomware-angrep og at dette vil kunne påvirke våre tjenester i dagene som kommer.

    There are threats of DDOS ransomware attacks and that this could affect our services in the coming days.

  • Dato - 2021-10-25 10:53
  • Sist oppdatert - 2021-10-25 11:05

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Web102 PHP-info
Web110 PHP-info
Web113 PHP-info
Web116 PHP-info
web117 PHP-info
web120 PHP-info
web121 PHP-info
web122 PHP-info