Reduserte åpningstider på vanlig support 02-03 November 2023

Vi har reduserte åpningstider på vanlig support 02-03 November 2023.

Åpningstiden vil være 09:00-17:00 CET.


We have reduced opening hours for normal support 02-03 November 2023.

Opening hours will be 09:00-17:00 CET.

2re Nov 2023