New Password Rating: 0%
Tips for a good password
Use both upper and lowercase characters
Include at least one symbol (# $ ! % & etc...)
Don't use dictionary words
Nødvendig ved registrering av mer enn 5 .no-domener.
Personlig identifikasjonsnummer som er nødvendig ved kjøp av .no-domener som privatperson (Skaffes her: https://pid.norid.no)

  Uvjeti korištenja