New Password Rating: 0%
Conseils pour un mot de passe sécurisé
Utilisez des minuscules et des majuscules
Utilisez un/des symboles de ce type: # $ ! % & ...
N'utilisez pas de mot du dictionnaire
Nødvendig ved registrering av mer enn 5 .no-domener.
Personlig identifikasjonsnummer som er nødvendig ved kjøp av .no-domener som privatperson (Skaffes her: https://pid.norid.no)

  Conditions d'utilisation